Sách hoạt động

Từ tô màu, tìm đường, nối số, tìm điểm khác nhau… và vô vàn các hoạt động cho các em bé bận rộn lúc chờ đợi, chơi một mình.