Sách tương tác

Lật giở, chuyển động, chiếu bóng, phát ra âm thanh… những cuốn sách sáng tạo để các em bé say mê khám phá và chơi cùng sách.